CIENA Corp. (CIEN)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk brutto w tys. USD 182 505 462 751 455 961 313 190 148 781
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 632 660 3 620 680 3 532 160 3 572 130 3 094 290
Marża zysku brutto 5,02% 12,78% 12,91% 8,77% 4,81%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $182 505K ÷ $3 632 660K
= 5,02%


Analiza porównawcza

2022