CIENA Corp. (CIEN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 241 370 3 532 160 3 572 130 3 094 290 2 801 690
Property, plant and equipment w tys. USD 569 936 272 377 286 884 292 067 308 465
Rotacja aktywów trwałych 12,71 12,97 12,45 10,59 9,08

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 241 370K ÷ $569 936K
= 12,71


Analiza porównawcza

2021