CIENA Corp. (CIEN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 paź 2023)
2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 386 550 3 632 660 3 620 680 3 532 160 3 572 130
Property, plant and equipment w tys. USD 280 147 267 779 284 968 272 377 286 884
Rotacja aktywów trwałych 15,66 13,57 12,71 12,97 12,45

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 386 550K ÷ $280 147K
= 15,66


Analiza porównawcza

2023