CIENA Corp. (CIEN)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(29 paź 2022)
2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 632 660 3 620 680 3 532 160 3 572 130 3 094 290
Należności w tys. USD 1 100 840 1 004 720 827 229 752 990 812 844
Rotacja należności 3,30 3,60 4,27 4,74 3,81

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 632 660K ÷ $1 100 840K
= 3,30


Analiza porównawcza

2022