CIENA Corp. (CIEN)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(30 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 241 370 3 532 160 3 572 130 3 094 290 2 801 690
Należności w tys. USD 2 009 440 827 229 752 990 812 844 633 887
Rotacja należności 3,60 4,27 4,74 3,81 4,42

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $7 241 370K ÷ $2 009 440K
= 3,60


Analiza porównawcza

2021