Apple Inc (AAPL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(26 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
2021/Q1
(26 gru 2020)
Rotacja zapasów 45,20 49,30 48,90 44,89 32,37 39,55 37,48 36,21
Rotacja należności 6,47 11,15 10,34 7,08 7,10 10,24 9,85 5,02
Rotacja zobowiązań 3,49 5,54 5,07 3,55 3,89 5,07 4,88 2,82
Rotacja kapitału pracującego 82,74 39,10 52,06 21,58 13,62

Średnia liczba dni

2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(26 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
2021/Q1
(26 gru 2020)
Cykl zapasów dni 8,08 7,40 7,46 8,13 11,28 9,23 9,74 10,08
Cykl należności dni 56,40 32,74 35,30 51,59 51,39 35,65 37,06 72,74
Cykl zobowiązań dni 104,69 65,87 72,03 102,91 93,85 72,02 74,87 129,42

Długoterminowe

2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(26 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
2021/Q1
(26 gru 2020)
Rotacja aktywów trwałych 9,36 11,67 11,94 11,76 9,28 8,99 8,61 7,75
Rotacja aktywów razem 1,12 1,40 1,34 1,21 1,04 1,05 0,97 0,83