Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 218 212 000 98 667 000 91 807 000 93 735 000 97 207 000
Kapitał własny w tys. USD 126 180 000 65 339 000 90 488 000 107 147 000 134 047 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,63 0,60 0,50 0,47 0,42

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $218 212 000K ÷ ($218 212 000K + $126 180 000K)
= 0,63


Analiza porównawcza

2021