Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 61 555 000 48 304 000 62 639 000 90 943 000 100 557 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 695 000 21 223 000 14 111 000 11 264 000 12 352 000
Należności w tys. USD 60 985 000 60 932 000 51 506 000 37 445 000 45 804 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 145 308 000 153 982 000 125 481 000 105 392 000 105 718 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,94 0,85 1,02 1,33 1,50

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($61 555 000K + $14 695 000K + $60 985 000K) ÷ $145 308 000K
= 0,94


Analiza porównawcza

2023