Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 48 304 000 125 278 000 90 943 000 100 557 000 66 301 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 223 000 28 222 000 11 264 000 12 352 000 12 087 000
Należności w tys. USD 60 932 000 103 012 000 37 445 000 45 804 000 48 995 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 153 982 000 250 962 000 105 392 000 105 718 000 116 866 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,85 1,02 1,33 1,50 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($48 304 000K + $21 223 000K + $60 932 000K) ÷ $153 982 000K
= 0,85


Analiza porównawcza

2022