Apple Inc (AAPL)

ROE

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 99 803 000 189 360 000 57 411 000 55 256 000 59 531 000
Kapitał własny w tys. USD 50 672 000 126 180 000 65 339 000 90 488 000 107 147 000
ROE 196,96% 150,07% 87,87% 61,06% 55,56%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $99 803 000K ÷ $50 672 000K
= 196,96%


Analiza porównawcza

2022