Apple Inc (AAPL)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 99 803 000 94 680 000 57 411 000 55 256 000 59 531 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 394 328 000 365 817 000 274 515 000 260 174 000 265 595 000
Marża zysku netto 25,31% 25,88% 20,91% 21,24% 22,41%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $99 803 000K ÷ $394 328 000K
= 25,31%


Analiza porównawcza

2022