Apple Inc (AAPL)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk netto w tys. USD 189 360 000 57 411 000 55 256 000 59 531 000 48 351 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 731 634 000 274 515 000 260 174 000 265 595 000 229 234 000
Marża zysku netto 25,88% 20,91% 21,24% 22,41% 21,09%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $189 360 000K ÷ $731 634 000K
= 25,88%


Analiza porównawcza

2021