Apple Inc (AAPL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 394 328 000 731 634 000 274 515 000 260 174 000 265 595 000
Property, plant and equipment w tys. USD 42 117 000 78 880 000 36 766 000 37 378 000 41 304 000
Rotacja aktywów trwałych 9,36 9,28 7,47 6,96 6,43

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $394 328 000K ÷ $42 117 000K
= 9,36


Analiza porównawcza

2022