Apple Inc (AAPL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 383 285 000 394 328 000 365 817 000 274 515 000 260 174 000
Property, plant and equipment w tys. USD 43 715 000 42 117 000 39 440 000 36 766 000 37 378 000
Rotacja aktywów trwałych 8,77 9,36 9,28 7,47 6,96

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $383 285 000K ÷ $43 715 000K
= 8,77


Analiza porównawcza

2023