Apple Inc (AAPL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 383 285 000 394 328 000 365 817 000 274 515 000 260 174 000
Aktywa razem w tys. USD 352 583 000 352 755 000 351 002 000 323 888 000 338 516 000
Rotacja aktywów razem 1,09 1,12 1,04 0,85 0,77

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $383 285 000K ÷ $352 583 000K
= 1,09


Analiza porównawcza

2023