Apple Inc (AAPL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 394 328 000 731 634 000 274 515 000 260 174 000 265 595 000
Aktywa razem w tys. USD 352 755 000 702 004 000 323 888 000 338 516 000 365 725 000
Rotacja aktywów razem 1,12 1,04 0,85 0,77 0,73

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $394 328 000K ÷ $352 755 000K
= 1,12


Analiza porównawcza

2022