Apple Inc (AAPL)

ROA

Obliczenia

2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk netto w tys. USD 189 360 000 57 411 000 55 256 000 59 531 000 48 351 000
Aktywa razem w tys. USD 702 004 000 323 888 000 338 516 000 365 725 000 375 319 000
ROA 26,97% 17,73% 16,32% 16,28% 12,88%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $189 360 000K ÷ $702 004 000K
= 26,97%


Analiza porównawcza

2021