Apple Inc (AAPL)

ROA

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 99 803 000 94 680 000 57 411 000 55 256 000 59 531 000
Aktywa razem w tys. USD 352 755 000 351 002 000 323 888 000 338 516 000 365 725 000
ROA 28,29% 26,97% 17,73% 16,32% 16,28%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $99 803 000K ÷ $352 755 000K
= 28,29%


Analiza porównawcza

2022