Apple Inc (AAPL)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 223 546 000 212 981 000 169 559 000 161 782 000 163 756 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 64 115 000 54 763 000 42 296 000 46 236 000 55 888 000
Rotacja zobowiązań 3,49 3,89 4,01 3,50 2,93

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $223 546 000K ÷ $64 115 000K
= 3,49


Analiza porównawcza

2022