Apple Inc (AAPL)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 383 285 000 394 328 000 365 817 000 274 515 000 260 174 000
Working capital w tys. USD -1 742 000 -18 577 000 9 355 000 38 321 000 57 101 000
Rotacja kapitału pracującego 39,10 7,16 4,56

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $383 285 000K ÷ $-1 742 000K
= —


Analiza porównawcza

2023