Apple Inc (AAPL)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 394 328 000 731 634 000 274 515 000 260 174 000 265 595 000
Working capital w tys. USD -18 577 000 18 710 000 38 321 000 57 101 000 14 473 000
Rotacja kapitału pracującego 39,10 7,16 4,56 18,35

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $394 328 000K ÷ $-18 577 000K
= —


Analiza porównawcza

2022