Apple Inc (AAPL)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
EBIT w tys. USD 119 437 000 108 949 000 66 288 000 63 930 000 70 898 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 98 959 000 109 106 000 98 667 000 91 807 000 93 735 000
Kapitał własny w tys. USD 50 672 000 63 090 000 65 339 000 90 488 000 107 147 000
Zwrot z kapitału całkowitego 79,82% 63,27% 40,42% 35,07% 35,29%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $119 437 000K ÷ ($98 959 000K + $50 672 000K)
= 79,82%


Analiza porównawcza

2022