Apple Inc (AAPL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Rotacja zapasów 33,82 45,20 32,37 41,75 39,40
Rotacja należności 6,28 6,47 7,10 7,33 5,68
Rotacja zobowiązań 3,42 3,49 3,89 4,01 3,50
Rotacja kapitału pracującego 39,10 7,16 4,56

Średnia liczba dni

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 10,79 8,08 11,28 8,74 9,26
Cykl należności dni 58,08 56,40 51,39 49,79 64,26
Cykl zobowiązań dni 106,72 104,69 93,85 91,05 104,31

Długoterminowe

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 8,77 9,36 9,28 7,47 6,96
Rotacja aktywów razem 1,09 1,12 1,04 0,85 0,77