Apple Inc (AAPL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Rotacja zapasów 45,20 32,37 41,75 39,40 41,39
Rotacja należności 6,47 7,10 7,33 5,68 5,42
Rotacja zobowiązań 3,49 3,89 4,01 3,50 2,93
Rotacja kapitału pracującego 39,10 7,16 4,56 18,35

Średnia liczba dni

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 8,08 11,28 8,74 9,26 8,82
Cykl należności dni 56,40 51,39 49,79 64,26 67,33
Cykl zobowiązań dni 104,69 93,85 91,05 104,31 124,57

Długoterminowe

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Rotacja aktywów trwałych 9,36 9,28 7,47 6,96 6,43
Rotacja aktywów razem 1,12 1,04 0,85 0,77 0,73