Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Aktywa razem w tys. USD 352 755 000 702 004 000 323 888 000 338 516 000 365 725 000
Kapitał własny w tys. USD 50 672 000 126 180 000 65 339 000 90 488 000 107 147 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 6,96 5,56 4,96 3,74 3,41

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $352 755 000K ÷ $50 672 000K
= 6,96


Analiza porównawcza

2022