Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Aktywa razem w tys. USD 352 583 000 352 755 000 351 002 000 323 888 000 338 516 000
Kapitał własny w tys. USD 62 146 000 50 672 000 63 090 000 65 339 000 90 488 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 5,67 6,96 5,56 4,96 3,74

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $352 583 000K ÷ $62 146 000K
= 5,67


Analiza porównawcza

2023