Apple Inc (AAPL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 214 137 000 223 546 000 212 981 000 169 559 000 161 782 000
Zapasy w tys. USD 6 331 000 4 946 000 6 580 000 4 061 000 4 106 000
Rotacja zapasów 33,82 45,20 32,37 41,75 39,40

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $214 137 000K ÷ $6 331 000K
= 33,82


Analiza porównawcza

2023