Apple Inc (AAPL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 223 546 000 425 962 000 169 559 000 161 782 000 163 756 000
Zapasy w tys. USD 4 946 000 13 160 000 4 061 000 4 106 000 3 956 000
Rotacja zapasów 45,20 32,37 41,75 39,40 41,39

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $223 546 000K ÷ $4 946 000K
= 45,20


Analiza porównawcza

2022