Apple Inc (AAPL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(26 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
2021/Q1
(26 gru 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 223 546 000 267 867 000 266 972 000 263 758 000 425 962 000 204 804 000 195 630 000 180 068 000
Zapasy w tys. USD 4 946 000 5 433 000 5 460 000 5 876 000 13 160 000 5 178 000 5 219 000 4 973 000
Rotacja zapasów 45,20 49,30 48,90 44,89 32,37 39,55 37,48 36,21

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $223 546 000K ÷ $4 946 000K
= 45,20


Analiza porównawcza

2022/Q4