Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 98 959 000 218 212 000 98 667 000 91 807 000 93 735 000
Kapitał własny w tys. USD 50 672 000 126 180 000 65 339 000 90 488 000 107 147 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,95 1,73 1,51 1,01 0,87

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $98 959 000K ÷ $50 672 000K
= 1,95


Analiza porównawcza

2022