Apple Inc (AAPL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 96 995 000 99 803 000 94 680 000 57 411 000 55 256 000 59 531 000 48 351 000
Amortyzacja 11 519 000 11 104 000 11 284 000 11 056 000 12 547 000 10 903 000 10 157 000
Zmiana stanu należności 53 000 9 426 000 14 061 000 -8 359 000 -3 191 000 13 322 000 6 374 000
Zmiana stanu zapasów 1 385 000 -1 634 000 2 519 000 -45 000 150 000 -899 000 2 723 000
Zmiana stanu gotówki 13 251 000 -14 335 000 -28 304 000 -9 614 000 34 256 000 -7 880 000 7 026 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 110 543 000 122 151 000 104 038 000 80 674 000 69 391 000 77 434 000 63 598 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -10 959 000 -10 708 000 -11 085 000 -7 309 000 -10 495 000 -13 313 000 -12 795 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3 705 000 -22 354 000 -14 545 000 -4 289 000 45 896 000 16 066 000 -46 446 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -108 488 000 -110 749 000 -93 353 000 -86 820 000 -90 976 000 -87 876 000 -17 347 000