Apple Inc (AAPL)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 119 437 000 217 898 000 66 288 000 63 930 000 70 898 000
Aktywa razem w tys. USD 352 755 000 702 004 000 323 888 000 338 516 000 365 725 000
Operacyjny ROA 33,86% 31,04% 20,47% 18,89% 19,39%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $119 437 000K ÷ $352 755 000K
= 33,86%


Analiza porównawcza

2022