Apple Inc (AAPL)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 114 301 000 119 437 000 108 949 000 66 288 000 63 930 000
Aktywa razem w tys. USD 352 583 000 352 755 000 351 002 000 323 888 000 338 516 000
Operacyjny ROA 32,42% 33,86% 31,04% 20,47% 18,89%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $114 301 000K ÷ $352 583 000K
= 32,42%


Analiza porównawcza

2023