Apple Inc (AAPL)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 394 328 000 731 634 000 274 515 000 260 174 000 265 595 000
Należności w tys. USD 60 932 000 103 012 000 37 445 000 45 804 000 48 995 000
Rotacja należności 6,47 7,10 7,33 5,68 5,42

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $394 328 000K ÷ $60 932 000K
= 6,47


Analiza porównawcza

2022