Apple Inc (AAPL)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 383 285 000 394 328 000 365 817 000 274 515 000 260 174 000
Należności w tys. USD 60 985 000 60 932 000 51 506 000 37 445 000 45 804 000
Rotacja należności 6,28 6,47 7,10 7,33 5,68

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $383 285 000K ÷ $60 985 000K
= 6,28


Analiza porównawcza

2023