Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 95 281 000 98 959 000 109 106 000 98 667 000 91 807 000
Aktywa razem w tys. USD 352 583 000 352 755 000 351 002 000 323 888 000 338 516 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,27 0,28 0,31 0,30 0,27

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $95 281 000K ÷ $352 583 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2023