Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 98 959 000 218 212 000 98 667 000 91 807 000 93 735 000
Aktywa razem w tys. USD 352 755 000 702 004 000 323 888 000 338 516 000 365 725 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,28 0,31 0,30 0,27 0,26

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $98 959 000K ÷ $352 755 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022