Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 135 405 000 269 672 000 143 713 000 162 819 000 131 339 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 153 982 000 250 962 000 105 392 000 105 718 000 116 866 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,88 1,07 1,36 1,54 1,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $135 405 000K ÷ $153 982 000K
= 0,88


Analiza porównawcza

2022