Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 143 566 000 135 405 000 134 836 000 143 713 000 162 819 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 145 308 000 153 982 000 125 481 000 105 392 000 105 718 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,99 0,88 1,07 1,36 1,54

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $143 566 000K ÷ $145 308 000K
= 0,99


Analiza porównawcza

2023