Apple Inc (AAPL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 383 285 000 394 328 000 365 817 000 274 515 000 260 174 000 265 595 000 229 234 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 214 137 000 223 546 000 212 981 000 169 559 000 161 782 000 163 756 000 141 048 000
Zysk ze sprzedaży brutto 169 148 000 170 782 000 152 836 000 104 956 000 98 392 000 101 839 000 88 186 000
Koszty badań i rozwoju 29 915 000 26 251 000 21 914 000 18 752 000 16 217 000 14 236 000 11 581 000
Koszty ogólnego zarządu 24 932 000 25 094 000 21 973 000 19 916 000 18 245 000 16 705 000 15 261 000
Zysk operacyjny 114 301 000 119 437 000 108 949 000 66 288 000 63 930 000 70 898 000 61 344 000
Koszty odsetek netto 3 933 000 2 931 000 2 645 000 2 873 000 3 576 000 3 240 000 2 323 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 113 736 000 119 103 000 109 207 000 67 091 000 65 737 000 72 903 000 64 089 000
Podatek dochodowy 16 741 000 19 300 000 14 527 000 9 680 000 10 481 000 13 372 000 15 738 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 96 995 000 99 803 000 94 680 000 57 411 000 55 256 000 59 531 000 48 351 000