Apple Inc (AAPL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(26 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
2021/Q1
(26 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 394 328 000 470 902 000 469 377 000 461 683 000 731 634 000 347 155 000 325 406 000 294 135 000
Aktywa razem w tys. USD 352 755 000 336 309 000 350 662 000 381 191 000 702 004 000 329 840 000 337 158 000 354 054 000
Rotacja aktywów razem 1,12 1,40 1,34 1,21 1,04 1,05 0,97 0,83

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $394 328 000K ÷ $352 755 000K
= 1,12


Analiza porównawcza

2022/Q4