Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q1
(30 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(1 lip 2023)
2023/Q2
(1 kwi 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 73 100 000 61 555 000 62 482 000 55 872 000 51 355 000 48 304 000 48 231 000 51 511 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 979 000 14 695 000 13 640 000 13 660 000 16 422 000 21 223 000 16 386 000 15 809 000
Należności w tys. USD 50 102 000 60 985 000 39 186 000 35 899 000 54 180 000 60 932 000 42 242 000 45 400 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 133 973 000 145 308 000 124 963 000 120 075 000 137 286 000 153 982 000 129 873 000 127 508 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,02 0,94 0,92 0,88 0,89 0,85 0,82 0,88

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($73 100 000K + $13 979 000K + $50 102 000K) ÷ $133 973 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2024/Q1