Apple Inc (AAPL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(26 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
2021/Q1
(26 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 48 304 000 48 231 000 51 511 000 63 913 000 125 278 000 61 696 000 69 834 000 76 826 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 223 000 16 386 000 15 809 000 18 112 000 28 222 000 13 641 000 13 376 000 13 687 000
Należności w tys. USD 60 932 000 42 242 000 45 400 000 65 253 000 103 012 000 33 908 000 33 036 000 58 620 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 153 982 000 129 873 000 127 508 000 147 574 000 250 962 000 107 754 000 106 385 000 132 507 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,85 0,82 0,88 1,00 1,02 1,01 1,09 1,13

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($48 304 000K + $21 223 000K + $60 932 000K) ÷ $153 982 000K
= 0,85


Analiza porównawcza

2022/Q4