Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Rotacja zapasów 4,96 5,38 4,65 4,41 4,29 4,15 4,25 4,40
Rotacja należności 8,25 7,57 8,37 7,23 7,02 7,13 9,49 9,60
Rotacja zobowiązań 17,57 17,00 21,16 15,96 14,91 16,98 23,28 24,08
Rotacja kapitału pracującego 5,06 4,44 4,55 3,73 3,45 3,29 3,53 3,76

Średnia liczba dni

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Cykl zapasów dni 73,59 67,83 78,49 82,70 85,02 87,96 85,88 82,97
Cykl należności dni 44,24 48,20 43,59 50,51 52,00 51,16 38,46 38,03
Cykl zobowiązań dni 20,77 21,47 17,25 22,87 24,48 21,50 15,68 15,16

Długoterminowe

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Rotacja aktywów trwałych 9,00 8,50 7,67 6,79 5,83 5,13 4,92 5,07
Rotacja aktywów razem 1,63 1,56 1,48 1,32 1,17 1,06 1,09 1,14