Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 2 430 400 1 883 100 478 200 929 300 850 600
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 025 000 14 093 300 8 811 900 10 973 800 11 534 500
Marża zysku brutto 14,28% 13,36% 5,43% 8,47% 7,37%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 430 400K ÷ $17 025 000K
= 14,28%


Analiza porównawcza

2022