Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 1 883 100 478 200 929 300 850 600 583 800
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 093 300 8 811 900 10 973 800 11 534 500 9 721 000
Marża zysku brutto 13,36% 5,43% 8,47% 7,37% 6,01%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 883 100K ÷ $14 093 300K
= 13,36%


Analiza porównawcza

2021