Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 025 000 14 093 300 8 811 900 10 973 800 11 534 500
Należności w tys. USD 1 602 300 1 683 000 928 400 1 105 000 1 258 200
Rotacja należności 10,63 8,37 9,49 9,93 9,17

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $17 025 000K ÷ $1 602 300K
= 10,63


Analiza porównawcza

2022