Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 1 953 600 673 800 1 014 700 974 500 666 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 642 000 1 638 900 1 523 600 2 138 500 1 809 400
Kapitał własny w tys. USD 6 086 500 5 115 400 5 206 600 4 671 600 4 667 100
Zwrot z kapitału całkowitego 25,28% 9,98% 15,08% 14,31% 10,29%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 953 600K ÷ ($1 642 000K + $6 086 500K)
= 25,28%


Analiza porównawcza

2021