Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 2 506 900 1 953 600 673 800 1 014 700 974 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 139 400 1 642 000 1 638 900 1 523 600 2 138 500
Kapitał własny w tys. USD 7 087 400 6 086 500 5 115 400 5 206 600 4 671 600
Zwrot z kapitału całkowitego 30,47% 25,28% 9,98% 15,08% 14,31%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 506 900K ÷ ($1 139 400K + $7 087 400K)
= 30,47%


Analiza porównawcza

2022