Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 1 953 600 673 800 1 014 700 974 500 666 600
Koszty odsetek netto w tys. USD 148 200 142 300 158 900 156 300 140 400
Wskaźnik pokrycia odsetek 13,18 4,74 6,39 6,23 4,75

2021 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 953 600K ÷ $148 200K
= 13,18


Analiza porównawcza

2021