Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 4,65 4,25 4,65 4,54 4,02
Rotacja należności 8,37 9,49 9,93 9,17 8,92
Rotacja zobowiązań 21,16 23,28 27,80 24,36 20,00
Rotacja kapitału pracującego 4,55 3,53 4,70 4,46 4,14

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 78,49 85,88 78,58 80,36 90,87
Cykl należności dni 43,59 38,46 36,75 39,81 40,93
Cykl zobowiązań dni 17,25 15,68 13,13 14,98 18,25

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 7,67 4,92 6,11 6,67 5,87
Rotacja aktywów razem 1,48 1,09 1,35 1,43 1,25