Reliance Inc. (RS)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 335 900 1 840 100 1 413 000 369 100 701 500
Aktywa razem w tys. USD 10 480 300 10 329 900 9 536 000 8 106 800 8 131 100
ROA 12,75% 17,81% 14,82% 4,55% 8,63%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 335 900K ÷ $10 480 300K
= 12,75%


Analiza porównawcza

2023