Reliance Inc. (RS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 10 258 600 11 773 700 9 603 000 6 036 800 7 644 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 410 300 412 400 453 900 259 300 275 000
Rotacja zobowiązań 25,00 28,55 21,16 23,28 27,80

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $10 258 600K ÷ $410 300K
= 25,00


Analiza porównawcza

2023