Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 603 000 6 036 800 7 644 400 8 253 000 6 933 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 453 900 259 300 275 000 338 800 346 700
Rotacja zobowiązań 21,16 23,28 27,80 24,36 20,00

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $9 603 000K ÷ $453 900K
= 21,16


Analiza porównawcza

2021