Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 953 600 673 800 1 014 700 974 500 666 600
Aktywa razem w tys. USD 9 536 000 8 106 800 8 131 100 8 044 900 7 751 000
Operacyjny ROA 20,49% 8,31% 12,48% 12,11% 8,60%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 953 600K ÷ $9 536 000K
= 20,49%


Analiza porównawcza

2021