Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 506 900 1 953 600 673 800 1 014 700 974 500
Aktywa razem w tys. USD 10 329 900 9 536 000 8 106 800 8 131 100 8 044 900
Operacyjny ROA 24,27% 20,49% 8,31% 12,48% 12,11%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $2 506 900K ÷ $10 329 900K
= 24,27%


Analiza porównawcza

2022