Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 4 490 300 2 775 100 3 329 400 3 281 500 2 787 800
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 093 300 8 811 900 10 973 800 11 534 500 9 721 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 31,86% 31,49% 30,34% 28,45% 28,68%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $4 490 300K ÷ $14 093 300K
= 31,86%


Analiza porównawcza

2021