Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 5 251 300 4 490 300 2 775 100 3 329 400 3 281 500
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 025 000 14 093 300 8 811 900 10 973 800 11 534 500
Marża zysku ze sprzedaży brutto 30,84% 31,86% 31,49% 30,34% 28,45%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $5 251 300K ÷ $17 025 000K
= 30,84%


Analiza porównawcza

2022