Reliance Inc. (RS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 080 200 1 173 400 300 500 683 500 174 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 140 400 115 600 111 600 80 500 85 200
Należności w tys. USD 1 508 000 1 602 300 1 683 000 928 400 1 105 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 843 600 1 375 300 1 065 000 613 000 675 300
Wskaźnik płynności szybkiej 3,23 2,10 1,97 2,76 2,02

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 080 200K + $140 400K + $1 508 000K) ÷ $843 600K
= 3,23


Analiza porównawcza

2023