Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 173 400 300 500 683 500 174 300 128 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 115 600 111 600 80 500 85 200 81 500
Należności w tys. USD 1 602 300 1 683 000 928 400 1 105 000 1 258 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 375 300 1 065 000 613 000 675 300 699 100
Wskaźnik płynności szybkiej 2,10 1,97 2,76 2,02 2,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 173 400K + $115 600K + $1 602 300K) ÷ $1 375 300K
= 2,10


Analiza porównawcza

2022