Reliance Inc. (RS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 141 900 1 139 400 1 642 000 1 638 900 1 523 600
Kapitał własny w tys. USD 7 722 300 7 087 400 6 086 500 5 115 400 5 206 600
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,13 0,14 0,21 0,24 0,23

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 141 900K ÷ ($1 141 900K + $7 722 300K)
= 0,13


Analiza porównawcza

2023