Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 642 000 1 638 900 1 523 600 2 138 500 1 809 400
Aktywa razem w tys. USD 9 536 000 8 106 800 8 131 100 8 044 900 7 751 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,17 0,20 0,19 0,27 0,23

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 642 000K ÷ $9 536 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2021