Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 139 400 1 642 000 1 638 900 1 523 600 2 138 500
Aktywa razem w tys. USD 10 329 900 9 536 000 8 106 800 8 131 100 8 044 900
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,11 0,17 0,20 0,19 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 139 400K ÷ $10 329 900K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022