Reliance Inc. (RS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 10 258 600 11 773 700 9 603 000 6 036 800 7 644 400
Zapasy w tys. USD 2 043 200 1 995 300 2 065 000 1 420 400 1 645 700
Rotacja zapasów 5,02 5,90 4,65 4,25 4,65

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $10 258 600K ÷ $2 043 200K
= 5,02


Analiza porównawcza

2023