Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 603 000 6 036 800 7 644 400 8 253 000 6 933 200
Zapasy w tys. USD 2 065 000 1 420 400 1 645 700 1 817 100 1 726 000
Rotacja zapasów 4,65 4,25 4,65 4,54 4,02

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $9 603 000K ÷ $2 065 000K
= 4,65


Analiza porównawcza

2021