Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 025 000 14 093 300 8 811 900 10 973 800 11 534 500
Aktywa razem w tys. USD 10 329 900 9 536 000 8 106 800 8 131 100 8 044 900
Rotacja aktywów razem 1,65 1,48 1,09 1,35 1,43

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $17 025 000K ÷ $10 329 900K
= 1,65


Analiza porównawcza

2022