Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 093 300 8 811 900 10 973 800 11 534 500 9 721 000
Aktywa razem w tys. USD 9 536 000 8 106 800 8 131 100 8 044 900 7 751 000
Rotacja aktywów razem 1,48 1,09 1,35 1,43 1,25

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $14 093 300K ÷ $9 536 000K
= 1,48


Analiza porównawcza

2021