Reliance Inc. (RS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 14 805 900 17 025 000 14 093 300 8 811 900 10 973 800 11 534 500 9 721 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 10 258 600 11 773 700 9 603 000 6 036 800 7 644 400 8 253 000 6 933 200
Zysk ze sprzedaży brutto 4 547 300 5 251 300 4 490 300 2 775 100 3 329 400 3 281 500 2 787 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 562 400 2 504 200 2 306 500 1 874 000 2 095 400 2 091 800 1 902 800
Zysk operacyjny 1 739 500 2 506 900 1 953 600 673 800 1 014 700 974 500 666 600
Koszty odsetek netto 4 900 144 600 148 200 142 300 158 900 156 300 140 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 740 700 2 430 400 1 883 100 478 200 929 300 850 600 583 800
Podatek dochodowy 400 600 586 200 465 700 105 800 223 200 208 800 -37 200
Udziały niekontrolujące 4 200 4 100 4 400 3 300 4 600 8 100 7 600
Zysk (strata) netto 1 335 900 1 840 100 1 413 000 369 100 701 500 633 700 613 400