Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 093 300 8 811 900 10 973 800 11 534 500 9 721 000
Working capital w tys. USD 3 095 100 2 499 800 2 334 900 2 585 900 2 347 600
Rotacja kapitału pracującego 4,55 3,53 4,70 4,46 4,14

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $14 093 300K ÷ $3 095 100K
= 4,55


Analiza porównawcza

2021