Reliance Inc. (RS)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 335 900 1 840 100 1 413 000 369 100 701 500
Kapitał własny w tys. USD 7 722 300 7 087 400 6 086 500 5 115 400 5 206 600
ROE 17,30% 25,96% 23,22% 7,22% 13,47%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 335 900K ÷ $7 722 300K
= 17,30%


Analiza porównawcza

2023