Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 025 000 14 093 300 8 811 900 10 973 800 11 534 500
Property, plant and equipment w tys. USD 1 974 600 1 836 800 1 792 200 1 795 200 1 729 900
Rotacja aktywów trwałych 8,62 7,67 4,92 6,11 6,67

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $17 025 000K ÷ $1 974 600K
= 8,62


Analiza porównawcza

2022