Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 886 600 4 160 100 3 112 800 3 010 200 3 285 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 375 300 1 065 000 613 000 675 300 699 100
Wskaźnik płynności bieżącej 3,55 3,91 5,08 4,46 4,70

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 886 600K ÷ $1 375 300K
= 3,55


Analiza porównawcza

2022