Reliance Inc. (RS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 771 800 4 886 600 4 160 100 3 112 800 3 010 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 843 600 1 375 300 1 065 000 613 000 675 300
Wskaźnik płynności bieżącej 5,66 3,55 3,91 5,08 4,46

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 771 800K ÷ $843 600K
= 5,66


Analiza porównawcza

2023