Reliance Inc. (RS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 10 258 600 10 423 900 10 886 100 11 414 300 11 773 700 12 038 100 11 666 200 10 817 000
Zapasy w tys. USD 2 043 200 2 110 200 2 202 300 1 981 400 1 995 300 2 175 800 2 352 100 2 010 300
Rotacja zapasów 5,02 4,94 4,94 5,76 5,90 5,53 4,96 5,38

2023/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $10 258 600K ÷ $2 043 200K
= 5,02


Analiza porównawcza

2023/Q4