Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q4
(30 lis 2023)
2023/Q3
(31 sie 2023)
2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,46 5,13 5,42 4,89 4,74 5,31 5,96 4,88
Rotacja zobowiązań 7,79 10,16 11,45 7,13 7,80 9,23 7,01 8,31
Rotacja kapitału pracującego 5,57 6,90 8,11 9,42

Średnia liczba dni

2023/Q4
(30 lis 2023)
2023/Q3
(31 sie 2023)
2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 81,88 71,09 67,38 74,57 77,00 68,70 61,21 74,74
Cykl zobowiązań dni 46,84 35,92 31,87 51,18 46,78 39,54 52,10 43,94

Długoterminowe

2023/Q4
(30 lis 2023)
2023/Q3
(31 sie 2023)
2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
Rotacja aktywów trwałych 45,61 41,73 44,41 41,47 40,33 43,63 42,58 39,83
Rotacja aktywów razem 0,43 0,42 0,41 0,38 0,43 0,43 0,43 0,41