Progress Software Corp. (PRGS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,74 6,59 7,40 6,12 4,23 6,67 7,43 5,85
Rotacja zobowiązań 7,80 11,42 8,71 10,40 6,56 9,29 5,16 5,49
Rotacja kapitału pracującego 5,57 8,56 10,07 11,80 35,71 2,16 2,32

Średnia liczba dni

2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 77,00 55,42 49,32 59,68 86,31 54,75 49,13 62,40
Cykl zobowiązań dni 46,78 31,97 41,93 35,08 55,65 39,28 70,79 66,52

Długoterminowe

2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
Rotacja aktywów trwałych 40,33 54,08 52,85 49,89 37,04 17,88 16,22 15,21
Rotacja aktywów razem 0,43 0,54 0,53 0,51 0,39 0,40 0,38 0,44