Progress Software Corp. (PRGS)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 062 630 442 150 413 298 397 165 397 572
Working capital w tys. USD 29 758 -23 608 43 780 32 801 55 389
Rotacja kapitału pracującego 35,71 9,44 12,11 7,18

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 062 630K ÷ $29 758K
= 35,71


Analiza porównawcza

2021