Progress Software Corp. (PRGS)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 694 439 602 013 531 313 442 150 413 298
Working capital w tys. USD -21 330 108 049 14 879 -23 608 43 780
Rotacja kapitału pracującego 5,57 35,71 9,44

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $694 439K ÷ $-21 330K
= —


Analiza porównawcza

2023